Pengertian Tembung Plutan :: Contoh Plutan

07.54

Pengertian Tembung Plutan Menurut Ahli dan Contoh Tembung Plutan

Pengertian Tembung Plutan Menurut Ahli Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, 2008: 22). Aferesis  / plutan yaiku   sudane   swara   ing   wiwitane   tembung.   Sanadyan   mengkono,   surasane tembung ora nganti owah ‘aferesis yakni pengurangan suara (suku kata) pada awal kata. Walaupun begitu, makna kata tidak berubah.
Misalnya pada kata namung   mung →‘hanya’, awit   wit →‘mulai’, padha   dha →‘sama’.
Pengertian Tembung Plutan Menurut Wikipedia Tembung plutan / aferesis yaiku tembung sing diringkes supaya luwih rikat pangucapané. Lumrahé tembung sing nduwéni rong wanda diringkes dadi sewanda. Tembung plutan lan tembung wancahan uga kerep dicekak kanggo ngepasake guru wilangan.
Tuladha plutan :
a.maring dadi mring : 1. Lamun kongsi korup mring panggawe dudu. 2. Klebu mring alam pakewuh. (Serat Sabdajati).
b. abot dadi bot
c. amrih dadi mrih
 tembung plutan

Contoh Tembung Plutan

Contoh tembung plutan dalam kalimat
1. Nampa piwulangan ilmu kang wigati
‘menerima pelajaran ilmu yang penting
2.Sira aja kumalungkung ring wong liya
‘kamu jangan sombong kepada orang lain’
3. Budi pakertine sebab dha gemagus
‘budi pekertinya sebab sama­sama sok tampan
4. Ring wong tuwa gak ngregani gak ngajeni
‘kepada orang tua tidak menghargai’

Contoh tembung plutan lain

01. para dadi pra
02. kiyat dadi kyat
03. suwara dadi swara
04. murih dadi mrih
05. weruh dadi wruh
06. sari dadi sri
07. suwarga dadi swarga
08. sarana dadi srana
09. dicuwowo dadi dicwowo
10. suwasa dadi swasa
11. kuluban dadi kluban
12. gumerit dadi gumrit
13. kuwalon dadi kwalon
14. deres dadi dres
15. kuwasa dadi kwasa
16. serat dadi srat
17. purihen dadi prihen
18. keras dadi kras
19. dereng dadi dreng
20. sinarawedi dadi sinrawedi
21. samaya dadi smaya
22. seret dadi sret
23. sumangkeyan dadi smangkeyan
24. sakarepmu dadi skarepmu
25. saprongkal dadi sprongkal
26. ketambuhan dadi ktambuhan
27. telulikur dadi tlulikur
28. suwidak dadi swidak
29. suwasa dadi swasa
30. pinerang dadi pinrang
31. cuwiri dadi cwiri
32. welas dadi wlas
33. gumantung dadi gmantung
34. sinerang dadi sinrang

Demikian sedikit artikel tentang Pengertian Tembung Plutan dan Contoh Tembung Plutan yang mampu kami rangkum, semoga bermanfaat. Terima kasih

Artikel Terkait

Previous
Next Post »