Cerita Rakyat Damar Wulan

06.14

Cerita / Kisah Rakyat Damar Wulan Dalam Bahasa Jawa

Cerita / Kisah rakyat Damar Wulan dalam bahasa jawa
Damar Wulan yaiku satiyang tokoh legenda cerios rakyat Jawi. Kisah Damar Wulan niki cekap populer ing madya masyarakat uga kathah enten versi lakon, sendratari utawia cerios keserat ingkang sampun dipundamel ngenginginipun.

Umumme, kisah-kisah kesebat yaiku berdasarkan Serat Damarwulan ingkang dipunkintenakenaken awiti sinerat ing masa akhir kejugrugan Majapahit. dipunceriosaken awalnya Damar Wulan ngenger dados tukang rumput dhateng Patih Loh Gender saking Majapahit.

Amargi kepinteranipun, Damar Wulan saged dados abdi andalan Patih Loh Gender, uga Anjasmara putri sang patih terpikat uga dhawah tresna dhatengipun. Damar Wulan lajeng nyaged jejibahan saking ratu putri Majapahit, yaiku Ratu Kencana Wungu, konjuk ngremeng kaliyan tujuan mbiantu ngawonaken mak Jinggo panguwasa Blambangan ingkang nduwe pangangkah memberontak dhateng Majapahit

Cerita Rakyat Damar Wulan

damar wulan
Damar Wulan ingkang tampan saged nggeret mirengan selir-selir mak Jinggo, yaiku Waeta uga Puyengan. kaliyan bantuan piyambake sedaya, Damar Wulan kedadosan ndening senjata sakti gada Wesi jene gadhah mak Jinggo.

Mak Jinggo lajeng kedadosan dipunkawonaken uga Damar Wulan dados pahlawan. piyambakipun memboyong kaping kalih selir kesebat, mawi ing akhiripun ugi nyundhuk sang ratu putri Majapahit.

Demikian Kisah atau Cerita Rakyat Damar Wulan yang mampu kami rangkum, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Artikel Terkait

Previous
Next Post »