Contoh Cangkriman Teka Teki Silang

06.51

Pengertian Cangkriman Dalam Contoh Soal Teka Teki Silang

Contoh Cangkriman
Pengertian Cangkriman adalah unèn-unèn utawa ukara kang kudu dibatang. Cangkriman umumé kanggo gégojégan. Ana uga cangkriman kang digawé sayembara ing lakon wayang. Cangkriman ana werna-werna, ya iku: cangkriman wancahan, pepindhan, lan blèndèran (plèsèdan). Ana uga wangsalan kang dijawab dhéwé.
Cangkriman iku kapérang dadi papat, ya iku:
    cangkriman kang awujud tembung wancahan.
    cangkriman kang awujud pepindhan utawa irib-iribing barang.
    cangkriman kang ngemu surasa blenderan
    cangkriman liya-liyané
sumber : wikipedia.orgContoh Cangkriman Dalam Teka Teki Silang

cangkriman
Contoh Cangkriman
Contoh Cangkriman
PERTANYAAN:
MENDATAR
3.  Dikethok malah tambah dowo
4.  Ana titah duwe gulu tanpa sirah, suwe silit nanging ora tau bebuwang
5.  Pitik walek sobo kebun
7.  Bocah cilik blusak blusuk nang kebon
9.  Emboke wuda anake tapihan
10.  Panganan khas ngayogyokarto
11.  Wujude kaya kebo, ulese kaya kebo, lakune kaya kebo, nanging dudu kebo
13.  Dicakot bongkote sing kalong pucuke

MENURUN
1.  Sawah rong kedhok galengane mung siji
2.   Mboke di elus-elus, anake di idhak-idhak
3.  Bocah cilik nggendong omah
6.  Rasane padha karo jenenge (buah)
7.  Duwe rambut ora duwe endhas
8.  Rasane padha karo jenenge
12.  Sego sekepel di rubung tinggi

Demikian contoh cangkriman teka teki silang yang mampu kami rangkum, semoga bermanfaat. Terima kasih

Artikel Terkait

Previous
Next Post »