Jenis Wangsalan :: Contoh Wangsalan

06.09

Pengertian Wangsalan

Jika kemarin kita sudah bahas Pengertian Wangsalan Dan Contoh Wangsalan versi bahasa Indonesia mari kita simak Pengertian Wangsalan , Jenis Wangsalan dan Contoh Wangsalan dengan bahasa jawa.
 Contoh Wangsalan
Menurut Warih Jatirahayu Wangsalan   inggih   menika   saemper   cangkriman,   ananging   wangsulanipun sampun dipunsebutaken  sisan  sanajan  kanthi  cara  sinandi  (dipundhelikaken).

Jenis Wangsalan

Dalam bahasa jawa Jenis Wangsalan disebut Jinising Wangsalan
A. Jenis Wangsalan Lamba
Wangsalan ingkang namung isi batangan satunggal
B. Wangsalan Rangkep (Wangsalan Camboran)
Wangsalan    ingkang    isi    batangan    ingkang    langkung    saking    satunggal
C. Wangsalan Padintenan
Wangsalan  ingkang  mboten  mratelakaken  batanganipun,  sebab  tiyang-tiyang dipunanggep sampun mangertos batanganipun
D. Wangsalan Sinawung ing Tembang
Wangsalan     ingkang     pinanggih     wonten     salebetipun     cakepan     sekar
Contoh Wangsalan

1. Contoh Wangsalan Lamba
- Pindhang lulang, kacek apa aku karo kowe.
Sandi: pindhang lulang = krecek
Wangsulan: kacek apa aku karo kowe.
- Kukus gantung, tak sawang sajake bingung.
Sandi: kukus gantung = sawang
Wangsulan: tak sawang sajake bingung
2. Wangsalan Rangkep (Wangsalan Camboran)
Jenang sela, wader kalensesondheran.
Apuranta, yen wonten lepat kawula.

Sandi: Jenang sela =  apu, Wader kalen = sepat
Wangsulan  : Apuranta, yen wonten lepat kawula.
3. Wangsalan Padintenan
Njanur gunungMas, Sampeyan gelem mampir.
Sandi: Njanur gunung = aren
Wangsulan: kadingaren
4.  Wangsalan Sinawung ing Tembang
Kinanthi
Kinanthi linging pitutur
Kenthang rambat(1) menyan putih(2)
Awasna dipunpratela
Tolihen wiranging wuri
Cecangkok wohing klapa(3)
Kang dadi pathoking urip 

Sandi: (1) Kenthang rambat batanganipun tela
Wangsulan :
(2) Menyan putih batanganipuntawas
(3) Cecangkok wohing klapa batanganipun bathok
(1) Awasna dipunpratela
(2) Tolihen wiranging wuri
(3) Kang dadi pathokingurip

Demikian artikel tentang Pengertian Wangsalan, Jenis Wangsalan Dan Contoh Wangsalan Versi Jawa, semoga bermanfaat. Terima kasih


Artikel Terkait

Previous
Next Post »

4 komentar

Write komentar
Michael David
AUTHOR
17 Mei 2016 06.57 delete

bisa co toh yg lain lagi nggak???

Reply
avatar
Michael David
AUTHOR
17 Mei 2016 06.58 delete

bisa co toh yg lain lagi nggak???

Reply
avatar