Contoh Cerkak Maneh

Contoh Cerkak Maneh

06.20 0

Contoh Cerkak Maneh


Contoh Cerkak Maneh  Contoh Cerkak - judul GUGUP NALIKO AKU MELU KEMAH

        Udara isih kabut kandhel , adhem ngono njojoh balungku rep kanggo adus aku kudu ngatupkan

untu-untuku karo kuwat. Dina kuwi dina sing tak rasake  sayah banget. Dhisik sekolah aku melu

kemah ora kaya ngene. ngenekake kemah neng cedhak sekolahku. “Pepakan apa wae kak sing

kudu digawa ?” takon aku marang kakang Pembina.

Melu kegiatan kemah Pramuka sik banget.

" Ora usah takon wae kowe mengko delok wae ing papan pengumuman," sahut kakang Pembina.

Wayah kuwi aku mangkat saka omah gebug 06.30 WIB. Sangantine tekan aku karo konco-konco

teras ngawak ake tenda. “Yo tumuli,” bengok`e Pembina sakwise kabehe buyar aku karo konco-

konco  kabeh teras mlayu menyang lapangan kanggo dipara kelompok. “Kelompok iki gawe apa

"Iki gawe gladi mengko bengi," jawab Pembina.

Contoh Cerkak Maneh

Contoh Cerkak
 contoh cerkak
Contoh Cerkak

Esuk nganti awan, awan nganti bengi, wektune aku lan kelompok liyane kanggo meloni gladi

kanggo mengko bengi . Sakwise grungok ake intruksi saka Pembina aku lan bocah-bocah banjur

teras mlebu ning jero tegalan. Sing sukete dhuwur lan rengket. Aku lan konco konco nlusuri ing

jero tegalan kanggo golek dalan metu sing wisdi wenei tanda. (Sing diarani nggolek jejak) saka

“Ono ngendi  meneh awake dhewe kudu njangkah,” takon kancaku.

“Ngendi wae sing penting bisa metu saka kene iki,” sahut aku karo rasa wedi.

Wis 1 jam kelompok iki ngupadi nggoleki dalan metu, ning ora ngentok ake pakoleh. “Aku wedi

yen awake dhewe kesasar,” saurku.

“Ora bok menawa,” sahut kancaku karo rasa ngandelke awak. Supoyo ora podho ngeluh lan

kendor semangate kelompok kua, wektu wes tekan sore ora nemu dalan metu , aku nduwe filling

yen aku karo kelompok aku kesasar. Wektu kuwi aku lah aku mlah tmbah bingung kepiye

Nuli aku bengok, pramuka, pramuka, pramuka ning ora ana sijia jawaban sing ditampa.

"Apa sing kudu awake dhewe lakoke," ucap kancaku karo rasa wedi. Aku juk bengok karo

ngarep-arep banget. Akhire bengokan aku neng jawab saka kelompok liya. Kelompok aku iki

kesebut adoh banget. Sakwise Pembina nemu kelompok aku, juk padha salaman siji liya karo

kabungahan juk mulih karo ngeleng eleng  kenangan  sing nyenengna lan medeni. Nanging neng

ati rasane seneng banget….

Demikian Contoh Cerkak Maneh yang mampu kami sampaikan , semoga bermanfaat . Terima kasih.
Cerita Rakyat Damar Wulan

Cerita Rakyat Damar Wulan

06.14 0

Cerita / Kisah Rakyat Damar Wulan Dalam Bahasa Jawa

Cerita / Kisah rakyat Damar Wulan dalam bahasa jawa
Damar Wulan yaiku satiyang tokoh legenda cerios rakyat Jawi. Kisah Damar Wulan niki cekap populer ing madya masyarakat uga kathah enten versi lakon, sendratari utawia cerios keserat ingkang sampun dipundamel ngenginginipun.

Umumme, kisah-kisah kesebat yaiku berdasarkan Serat Damarwulan ingkang dipunkintenakenaken awiti sinerat ing masa akhir kejugrugan Majapahit. dipunceriosaken awalnya Damar Wulan ngenger dados tukang rumput dhateng Patih Loh Gender saking Majapahit.

Amargi kepinteranipun, Damar Wulan saged dados abdi andalan Patih Loh Gender, uga Anjasmara putri sang patih terpikat uga dhawah tresna dhatengipun. Damar Wulan lajeng nyaged jejibahan saking ratu putri Majapahit, yaiku Ratu Kencana Wungu, konjuk ngremeng kaliyan tujuan mbiantu ngawonaken mak Jinggo panguwasa Blambangan ingkang nduwe pangangkah memberontak dhateng Majapahit

Cerita Rakyat Damar Wulan

damar wulan
Damar Wulan ingkang tampan saged nggeret mirengan selir-selir mak Jinggo, yaiku Waeta uga Puyengan. kaliyan bantuan piyambake sedaya, Damar Wulan kedadosan ndening senjata sakti gada Wesi jene gadhah mak Jinggo.

Mak Jinggo lajeng kedadosan dipunkawonaken uga Damar Wulan dados pahlawan. piyambakipun memboyong kaping kalih selir kesebat, mawi ing akhiripun ugi nyundhuk sang ratu putri Majapahit.

Demikian Kisah atau Cerita Rakyat Damar Wulan yang mampu kami rangkum, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Contoh Tembang Dolanan

Contoh Tembang Dolanan

05.57 0

Contoh Tembang - Tembang Dolanan

Kumpulan Contoh Tembang Dolanan - Nilai etis filosofis tembang dolanan memang mudah dipahami oleh khalayak umum, orang awam,perserta didik pemula dan anak-anak muda.  Ajaran luhur yang dikandung  dalam  tembang  dolanan  sering  disampaikan  secara  terbuka  dan  apa adanya.  Tembang  dolanan  menghindari  kata-kata  konotatif  dan  makna  simbolik, bahasa  sehari-hari  dan  dekat  dengan  alam  merupakan  tema-tema  yang  menjadi sumber inspirasi para pengarang lagu dolanan.

13 Contoh Tembang Dolanan

Berikut adalah contoh - contoh tembang atau lagu donanan anak yang sering kita dengar 
Contoh Tembang Dolanan

1. Tembang Gundhul Pacul
Gundhul-gundhul pacul-cul gembelengan
Nyunggi-nyunggi wakul-kul sempoyongan
Wakul ngglempang segane dadi saratan
Wakul ngglempang segane dadi saratan

2. Barat Gedhe
Cempe-cempe barata sing gedhe
Dak upahi duduh tape
Cempa-cempa barata sing dawa
Dak upahi duduh klapa
Cemper-cemper barata sing banter
Dak upahi duduh lemper

3. Cublak-cublak Suweng
Cublak-cublak suweng
Cublak-cublak suweng
Suwengi si gulender
Mambu katundhung gudel
Pak Empong orong-orong
Pak Empong orong-orong
Sir sir plok kedhele gosong sir sir
Sir sir plok kedhele gosong sir sir

4. Tul Jaenak
Tul jaenak jae jatul jaidi
Kontul jare banyak ndoge bajul kari siji
Abang-abang gendera Landa
Wetan sithik kuburan mayit
Klambi abang nggo tandha mata
Wedhak pupur nggo golek dhuwit

contoh tembang dolanan

5. E, Dhayohe Teka
E, dhayohe teka, e, gelarna klasa
E, klasane bedhah,  e, tambalen jadah
E, jadahe mambu,  e, pakakna asu
E, asune mati,  e, cemplungna kali
E, kaline banjir,  e, kelekna pinggir

6. Jamuran
Jamuran ya gegethok
Jamur apa ya gegethok
Jamur gajih brejijih saara-ara
Sira badhe jamur apa?

7. Menthog Menthog
Menthog-menthog, takkandhani
Mung rupamu angisin-isini,
Mbok ya aja ngetok
Ana kandhang wae
Enak-enak ngorok
Ora nyambut gawe
Menthog-menthog, mung lakumu
Megal-megol gawe guyu

Contoh Tembang Dolanan lain 


8. Sluku Bathok
Sluku sluku bathok, bathoke ela elo
Si rama menyang kutha, leh olehe payung mutha
Mak jenthit lololobah, wong mati ora obah
Yen obah medeni bocah, yen urip goleka dhuwit

9. Buta Galak
Buta buta galak, solahe lunjak-lunjak
Ngadeg jingklak-jingklak, nungkak kanca nuli nandhak
Ngadeg bali maneh, rupaneting celoneh
Iku buron aneh dak sengguh buron kang remeh
La wong kowe we we sing marah-marahi
La wong kowe we we sing marah-marahi
Hi hi aku wedi, ayo kanca ngajak bali
Kae lo kae lo mripati plerak-plerok rok rok
Kae lo kae lo kulite ambengkerok rok rok
Ya kulite ambengkerok

10. Suwe Ora Jamu
Suwe ora jamu
Jamu godhong tela
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan  gawe gela
Suwe ora jamu
Jamu godhong keningkir
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan dadi pikir

11. Gethuk
Sore-sore padhang bulan
Ayo kanca padha dolanan
Rene-rene bebarengan
Rame-rame e do gegojekan
Kae-kae rembulane
Yen disawang kok ngawe-awe
Kaya-kaya ngelingake
Kanca-kanca ja turu sore-sore
Gethuk asale saka tela
Mata ngantuk iku tambane apa
Gethuk asale saka tela
Yen ra mathuk atine rada gela
Ja ngono mas aja-aja ngono
Kadung janji mas
Aku mengko gela

12. Gambang Suling
Gambang suling ngumandhang swarane
Thulat-thulit kepenak unine
Unine mung nrenyuhake bareng lan kentrung
Ketipung suling sigrak kendhangane.

13. Ilir Ilir
Ilir-ilir ilir-ilir
tandure wus sumilir
tak ijo royo-royotak sengguh temanten anyar
cah angon cah angon
penekna blimbing kuwilunyu-lunyu penekna
kanggo mbasuh dodotira
dodotira kumitir bedhah ing pinggir
domdomana jrumatana
kanggo seba mengko sore
mumpung padhang rembulane
mumpungjembar kalangane
ya surak asurak hiyo

Tembang dolanan ini malah sekarang ini sering ditampilkan pada penampilan campursari untuk menghibur masyarakat.
Demikian Contoh Tembang Dolanan yang mampu kami rangkum, semoga bermanfaat. Terima kasih
Falsafah Memilih Pasangan Hidup Dalam Asmaradana

Falsafah Memilih Pasangan Hidup Dalam Asmaradana

08.40 0

Falsafah Pasangan Hidup Dalam Asmaradana Masyarakat Jawa Sebagai Pasangan yang Baik

Falsafah Pasangan Hidup Dalam Asmaradana Masyarakat Jawa ini dalam sebuah tembang yang dijelaskan sebagai berikut
 Hasil gambar untuk falsafah Pasangan Hidup Dalam Asmaradana
 Asmarandana
Bait 13 dengan kutipan wong tuwa kang duwe peling,pan kinon anyinggahana,
sacumbana lawan lonthe, miwah taledhek aja, den ajak sacumbana,apan awon tilasipun,akathah kang sakit bengang artinya Jangan  pernah bercinta dengan pelacur  juga  taledhek, karena mereka sumber penyakit.
Bait 14  dengan kutipan lan kaping  kaliye  malih, asring   sakit   rajasinga, ting  cramumuh ting penyenyeh,  yen  munjuk  dhateng  ing  grana,  ok piseg adatira, yen mring netra dennya munjuk, akathah kang sakit wuta. artinya Penyakit  yang  sering menyerang adalah penyakit raja singa, di
daerah kelamin mengeluarkan nanah, jika ke mata bisa buta.
Bait 15 dengan kutipan ana  malih  den singgahi, sacumbana lan wanodya,  ingkang  awon pratingkahe, sanadyan silih  ayuwa,  tan  pantes kinedan, yen wus lara keh   kang   nutuh,   nora  
nana wong ngalema. artinya Menjauhi wanita yang berkelakuan jelek, sekalipun dia berparas
cantik.
Bait 16 dengan kutipan nadyan  awona  sathitik, kalamun antuk parawan, mundhak ngencengake    otot, pae  lan randha wulanjar, tan mundhakake kuwat, naming merit sampun gambuh, nora susah ajar-ajar. artinya Meskipun wanita yang berpenampilan kurang cantik, jika mendapat  gadis,  bisa 
mendapatkan keprawanannya, berbeda bila mendapat janda

Berikut Falsafah Memilih Pasangan Hidup Dalam Asmaradana adalah sebagian kutipan dalam Asmaradana untuk menguri-uri kabudayan jawi sebagai peninggalan para leluhur , semoga bermanfaat. Terima kasih

Pengertian Loro Blonyo Menurut Ahli

07.58 0

Pengertian Loro Blonyo Menurut Para Ahli


Pengertian Loro Blonyo Menurut Ahli - Masyarakat   Jawa   sangat   dekat   dengan   alam,karena alam merupakan gambaran  dari  kehidupan.  Pernyataan  tersebut  menegaskan  bahwa  masyarakat Jawa sangat memperhatikan gejolak-gejolak pada alam dan ilmu yang digunakan adalah  ilmu  titen, seperti  bila  ada  kicauan  burung  prenjak  maka  tidak  akan  lama kemudian  ada  tamu  yang  datang.  Arti  dari kicauan
burung  prenjak  tersebut merupakan suatu mitos  yang  konon  dipercaya  sebagian  masyarakat  Jawa  bahwa  akan ada  tamu  yang  datang.
Berdasarkan  pengertian  diatas  maka  dapat  ditarik simpulannya bahwa  mitos  merupakan  sugesti  bagi  sebagian  masyarakat Jawa khususnya   yang   mempercayai   adanya suatu  pertanda sebelum   datang suatu kejadian dan masyarakat Jawa masih mengaitkan mitos dengan kehidupan sehari-hari.
Pengertian Menurut Ahli Endraswara  dalam bukunya Rasa Sejati (2006:208) menyebutkan  bahwa  Loro  Blonyooleh  orang  Jawa  dijadikan  lambang  hubungan  seksual  yang  penuh  kasih  sayang  abadi,  seperti  halnya  kasih sayang   Dewi   Sri   dan   Sadana.   Keduanya   tidak   dapat   dipisahkan  (tan   kena  ginggang  sarambut)  cintanya.  Cara  ini,  dapat  menjadikan  pasangan manten akan mampu membangun keluarga yang ayem tentrem, selamat, atau keluarga sakinah mawadah  warohmah.  Jadi,  banyak  mitos  yang  tersebar  di  masyarakat  Jawa  yang  menjadi  wejangan abadi  tentang  keabadian cinta  dan  menjadi  suatu  pelajaran 
yang baik bagi semua pasangan suami-istri.

Kesimpulan Pengertian Loro Blonyo 

Masyarakat Jawa juga mempercayai mitos Loro Blonyoyang konon menurut masyarakat  Jawa
sebagai  simbol  hubungan  seksual  yang  abadi.  Dilihat  dari  arti  kata Loro  Blonyo merupakan  dua  kata,  yaitu  loro berarti  dua  dan  blonyo berarti berbalutan. Jadi,  dapat ditarik kesimpulan bahwa Loro Blonyo merupakan simbol satu  kesatuan  antara  dua  insan  yang  abadi.
Sejalan dengan mitos Loro Blonyo yang telah disebutkan, di tanah Jawa pada awal  abad  ke-19  muncul  pula karya  sastra  yang  terkenal  hingga  kini,  yaitu  Serat Centhini atau nama resminya
Suluk Tembang laras. Serat itu dialihaksarakan pada sekitar tahun 1815 oleh tiga orang  pujangga istana Kraton Surakarta, yaitu Raden Ngabei Yasadipura II, Ki Ngabei Ranggasutrasna, dan Raden Ngabei Sastradipura (Haji   Ahmad   Ilhar)   atas   perintah   Kanjeng   Gusti   Pangeran   Adipati   Anom Amengkunegara  III  atau  Sinuhun  Paku  Buwana  V.  Serat  Centhini  yang  terdiri  atas
722  tembang,  antara  lain  memang  membicarakan  mengenai  seks sehinggaSerat Centhini menjadi termasyhur

Demikian sedikit Pengertian Loro Blonyo Menurut Ahli yang mampu kami rangkum, atau pangerten loro blonyo. Semoga bermanfaat , terima kasih.. 


Pengertian Gymnospermae :: Pengertian Angiospermae

10.37 0

Pengertian Gymnospermae dan Pengertian Angiospermae

Bagaimana cara membedaan gymnospermae dan angiospermae ?? mari kita pelajari ciri -ciri nya .
Pengertian Gymnospermae
Ciri morfologi tumbuhan ini adalah berakar tunggang, daun sempit, tebal dan kaku, biji terdapat dalam daun buah (makrosporofil) dan serbuk sari terdapat dalam bagian yang lain (mikrosporofil), daun buah penghasil dan badan penghasil serbuk sari terpisah dan masingmasing disebut dengan strobillus.
Ciri-ciri anatominya memiliki akar dan batang yang berkambium, akar mempunyai kaliptra, batang tua dan batang muda tidak mempunyai floeterma atau sarung tepung, yaitu endodermis yang mengandung zat tepung. Pembuahan tunggal dan selang waktu antara penyerbukan dengan pembuahan relatif lama. Berkas pembuluh angkut belum berfungsi secara sempurna berupa trakeid.
Yang termasuk golongan ini adalah Cycas rumphii (pakis haji),Ginko opsida (ginko).
 Hasil gambar untuk gymnospermae dan angiospermae

Pengertian Gymnospermae dan Pengertian Angiospermae

Pengertian Angiospermae
Tanaman angiospermae mempunyai ciri-ciri morfologi sebagai berikut mempunyai bunga yang sesungguhnya, bentuk daun pipih dan lebar dengan susunan daun yang bervariasi, bakal biji tidak tampak terlindung dalam daun buah atau putik, terjadi pembuahan ganda, pembentukan embrio dan endosperm berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan.

Demikian artikel tentang Pengertian Gymnospermae dan Pengertian Angiospermae yang mampu kami rangkum, semoga bermanfaat. Terima kasih

Proses Pembentukan Kepribadian

10.25 0

Pengertian Proses Pembentukan Kepribadian Menurut Ahli

A. Pengertian Proses Pembentukan Kepribadian Menurut Ahli Soerjono Soekanto mengatakan secara sosiologis, kepribadian terbentuk melalui proses sosialisasi yang dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai menjelang akhir hayatnya. Sehingga melalui proses sosialisasi seorang individu mendapatkan pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perilaku kelompoknya.
B. Pengertian Menurut Ahli Roucek dan Warren
Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang individu adalah sebagai berikut :
1.Faktor Biologis
Misalnya, seseorang yang mempunyai cacat fisik bawaan sejak ia dilahirkan maka hal ini akan menimbulkan sifat rendah diri sehingga kepribadian orang tersebut akan tertutup.
2.Faktor psikologis
Faktor psikologis seperti pemarah dan agresif akan mempengaruhi kehidupan seseorang hingga bisa menyebabkan terbentuknya kepribadian dalam wujud ketidaksabaran perilaku.
3.Faktor sosiologis
Kamu dapat lihat pada perbedaan masyarakat gemeinschaff dan masyarakat gesselchaff. Perilaku masyarakat gemeinschaff cenderung ramah, memiliki solidaritas tinggi, saling mengenal dengan dekat, dan rasa kebersamaan yang sangat kuat. Sedangkan masyarakat gesselschaff terlihat berperilaku individual, tidak saling mengenal dengan dekat, rasa solidaritas, rendah dan rasa kebersamaan yang kurang.
Hasil gambar untuk proses pembentukan kepribadian

 Proses Pembentukan Kepribadian

a. Masa Anak-Anak
Sejak dilahirkan seorang anak (terutama balita) hidupnya sangat tergantung kepada perlindungan dan bantuan orang tua serta saudara-saudara dekat di lingkungan keluarganya.Ia belajar menirukan apa-apa yang diajarkan orang tuanya, mulai dari belajar makan, belajar berbicara, belajar bertindak, dan berperilaku.
b.Masa Remaja
Tahapan ini merupakan kelanjutan yang lebih tinggi dari teknik bermain peran pada masa anak-anak. Seorang remaja tidak hanya bisa meniru peran seseorang yang diidolakannya, akan tetapi sudah mengidentifikasikan dirinya, seolah-olah ia sudah menyamakan (identik) dirinya sebagai tokoh idolanya.
c. Masa Dewasa
Pada tahapan ini seorang individu dewasa diharapkan sudah menyelaraskan dan menyesuaikan dirinya dengan pola sosial budaya masyarakat tempat ia hidup. Individu yang sudah memperoleh status dan peran yang mantap, sehingga ia mejadi anggota penuh dari masyarakatnya.

Demikian makalah proses pembentukan kepribadian yang mampu kami rangkum, semoga bermanfaat. Terima kasih
Contoh Surat Pribadi Dalam Bahasa Inggris

Contoh Surat Pribadi Dalam Bahasa Inggris

10.06 0

Contoh Surat Pribadi Dalam Bahasa Inggris

Surat merupakan pesan tertulis yang disampaikan kepada seseorang untuk menyampaikan informasi kepada seseorang ,selain contoh surat dalam bahasa Indonesia , kita juga dituntut menggunakan bahasa Inggris , ataupun bahasa daerah jika kita memimiliki saudara, kerabat , atau teman yang di tempat daerah , supaya kesannya lebih erat, heee.

Contoh Surat Pribadi Dalam Bahasa Inggris

Berikut contoh surat pribadi dalam bentuk bahasa inggris
 Hasil gambar untuk surat bahasa inggris

Example of Personal Letter
                                                                                                                               123 West Village Way
                                                                                                                                                   Suite 907
                                                                                                                                New York, New York
                                                                                                                                               10123-3899

                                                                                                                                   December 19, 2014

Mavis Jamieson
408 West 60th Street
Suite 1856
New York, New York
10125-0394

Dear Mavis,
Please accept my heartiest congratulations on your recent selection for inclusion on the short-list for the New York City Writers Prize
I just heard the news today from Francis Good speed when she dropped into my office with the marked up proofs for her latest collection of stories. As you can imagine, Fran was very excited too!
A am so proud of you. As you know, I have been a longtime promoter of your work, and in my mind it’s about time they finally recognized your talent. In fact, I believe that your selection for the New York City Writers Prize short-list is long overdue.
I have already read two of the books that are short-listed and my opinion they don’t hold a candle to your “No Turning Back”. I will read the other three books nominated and let you know what I think. Although, I could hardly be considered an objective reviewer on this one!
Once again Mavis, my sincere congratulations on your nomination. Just being nominated for the New York City Writes Prize is an honor in itself. I will be keeping my fingers crossed for you until they announce the winner on March 1st.

                                                                                                                                  Sincere best wishes,

                                                                                                                                          Justin Prakoso

Demikian Contoh Surat Pribadi Dalam Bahasa Inggris yang mampu kami sampaikan , semoga bermanfaat. Terima kasih
Pengertian Buku Teks

Pengertian Buku Teks

06.54 0

Pengertian Buku Teks Menurut Ahli

Mungkin anda belum mengetahui apa si pengertian buku teks ,menurut ahli dibawah ini dapat membantu kita untuk mengetahui pengertian buku tersebut .
Pengertian Menurut Ahli Bacon Buku Teks adalah (dalam Tarigan dan Tarigan, 1986:11) mengemukakan bahwa buku yang dirancang untuk digunakan di kelas, buku tersebut disusun dengan cermat dan disiapkan oleh para pakar yang ahli dalam bidangnya dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. Buku merupakan buku standar/buku setiap cabang khusus studi dan dapat terdiri dari buku pokok/utama dan suplemen/tambahan. Buku teks juga diartikan sebagai sarana belajar yang digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran. Dilihat dari padanannya dalam bahasa Inggris, buku teks adalah terjemahan dari textboox.
buku teks , pengertian buku teks , pengertian buku teks menurut ahli

Kesimpulan Pengertian Buku Teks Menurut Ahli dan Secara Umum

Secara definitif  bisa dimaknai sebagai buku pelajaran di bidang tertentu, yang disusun oleh para pakar dalam bidangnya untuk maksud dan ujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-
sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran (Tarigan danTarigan,1986:13).

Sedangkan pengertian secara umum belajar di sekolah adalah sebuah kesatuan yang akan selalu ditemui dalam dunia pendidikan. Hal tersebut terlepas dari apakah buku teks yang
ada merupakan hasil lobi di bawah meja antara pihak penerbit dengan kepala sekolah, atau yang murni hasil karya bersama dari para guru yang dibukukan. Adanya beragam kepentingan yang mengiringi keberadaan buku teks tersebut telah mengaburkan kepentingan pihak pemakainya, yaitu siswa, akan keberadaan buku teks yang benar benar bisa memenuhi kebutuhannya akan sarana belajar
yang bermutu.

Demikian sedikit ulasan tentang Pengertian Buku Teks menurut ahli yang mampu kami rangkum, semoga bermanfaat . Terima kasih.

Contoh Kata Pengantar

06.16 0

Contoh Kata Pengantar  Dalam Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar

Kali ini admin Dunia Perpustakaan akan membahas bagaimana cara menulis kata pengantar yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia, dan bagaimana cara menyusun contoh kata pengantar dalam bahasa indonesia yang baik dan benar . Jika kemarin kami sudah mengulas Kata pengantar dalam bahasa sunda , kata pengantar dalam bahasa jawa. Mari kita simak beberapa contoh kata pengantar berikut.

1. Contoh Kata Pengantar Pergaulan Bebas Pada Remaja

KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat serta karunia-Nya kepada saya , sehingga saya  berhasil menyelesaikan Karya Tulis ini yang berjudul “ PERGAULAN BEBAS PADA REMAJA  ”  yang tepat pada waktunya sebagai syarat untuk mengikuti ujian praktek Bahasa Indonesia . Saya mengucapkan terima kasih kepada Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia sekaligus sebagai wali  kelas XII IPA 2 , karena atas bimbingan  beliau maka saya dapat mengetahui dan mengerti bagaimana cara mengerjakan Karya Tulis yang baik dan benar. Karya Tulis ini berisikan tentang pengertian , penjelasan serta pemaparan tentang pergaulan pada remaja . Dalam penyusunan Karya Tulis ini , saya mendapat banyak kesulitan karena kurangya sumber serta fasilitas untuk penyusunan Karya Tulis ini ,tetapi itu semua saya jadikan tantangan untuk dapat bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas ini .Saya menyadari bahwa Karya Tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya  harapkan demi kesempurnaan Karya Tulis  ini.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta membantu dalam penyusunan Karya Tulis ini dari awal sampai akhir. Oleh karena itu , sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih .
Jakarta ,28 Agustus 2017

  Bambang Sutarmono

 
kata pengantar , contoh kata pengantar , cara menulis kata pengantar
Kata Pengantar

2. Contoh Kata Pengantar Untuk Menyusun Skripsi 

Puji syukur kami ucapkan pada Allah SWT karena skripsi ini akhirnya dapat selesai. Banyak hambatan yang dihadapi penulis selama menyelesaikan skripsi ini, baik yang berasal dari diri penulis sendiri maupun dari luar. Namun berkat ridho Allah dan bimbingan serta dukungan dari banyak pihak, akhirnya skripsi ini dapat selesai dan bisa digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menempuh studi di Jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Terselesaikannya skripsi ini merupakan hal utama yang menjadi tangungjawab yang harus diselesaikan oleh penulis, sehingga bantuan banyak pihak merupakan hal yang sangat berarti. Oleh karena itu ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak berikut ini. 
1)Bapak Dr. Maryaeni, M.Pd selaku Ketua Jurusan Sastra Indonesia. 
2)Bapak Dr. Bustanul Arifin, M.Pd selaku Sekertaris Jurusan Sastra Indonesia.
3)Bapak Wahyudi Siswanto, Drs.M.Pd.Dr selaku pembimbing I.
4)Ibu Kusubakti Andadjani, M.Pd.Dr selaku pembimbing II.
5)Bapak Widodo.HS, Dr.M.Pd selaku dosen penguji.
6)Semua dosen pengajar di Jurusan Sastra Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7)Keluarga yang mendukung dan membantu seluruh proses penyelesaian skripsi ini
8)Teman-teman dan adik-adik angkatan 2002-2003 dan 2003-2004 di Jurusan Sastra Indonesia yang selalu memberikan semangat agar skripsi ini segera selesai.Setiap karya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Segala kelebihan dan manfaat yang bisa diambil merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan segenap pengajar, dan segala kelemahan dalam karya ini merupakan akibat dari kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis dalam pembuatan karya tulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak, terutama bagi pendidikan di Indonesia. 
Malang, 17 Desember 2007  


Penulis

2. Contoh Kata Pengantar Untuk Menyusun Makalah Perkembangan Bahasa Indonesia

Puji  dan  syukur  marilah  kita  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah memberikan   kesehatan   jasmani   dan   rohani   sehingga   kita   masih   tetap   bisa menikmati   indahnya   alam   cipataan-Nya. Sholawat dan salam tetaplah kita curahkan  kepada  baginda  Habibillah  Muhammad  Saw  yang  telah menunjukkan kepada kita jalan  yang lurus berupa ajaran agama  yang sempunya dengan bahasa yang sangat indah. Penulis disini akhirnya dapat merasa sangat bersyukur karena telah menyelesaikan  makalah  yang  kami  beri  judul  perkembangan  bahasa  Indonesia sebagai  tugas  mata  kuliah  Bahasa  Indonesia.  Dalam  makalah  ini  kami  mencoba untuk menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia yang kami mulai dari sumber  bahasa  Indonesia,  proses  pemberian  nama bahasa  Indonesia,  pertistiwa-peristiwa  penting  yang  berkaian  dengan  bahasa  Indonesia  serta  mengapa  bahasa melayu yang dipilih sebagai sumber bahasa Indonesia.
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu  hingga  terselesaikannya  makalah  ini.  Dan  penulis  memahami  jika makalah  ini  tentu  jauh  dari  kesempurnaan  maka  kritik  dan  saran  sangat  kami butuhkan guna memperbaiki karya-karya kami dilain waktu.
Surabaya, Desember 2010
Penulis

Demikian Contoh Kata Pengantar dalam bahasa indonesia yang baik dan benar , semoga bermnfaat. Terima kasih.